پارک هارمونی لند (Harmony Land)، ژاپن

 پارک هارمونی لند (Harmony Land)، ژاپن

پارک هارمونی لند

پارک هارمونی لند خانه‌ی شخصیت محبوب و مشهور، هلو کیتی (Hello Kitty) است که بازدید‌کنندگان می‌توانند از قلعه گربه‌ها بازدید کنند و از طریق راندن قایق به مجتمع بزرگ آپارتمانی زیر زمین سفری داشته باشند.