پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن

 پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن پارک تفریحی شی‌ جینگ‌ شان، دیزنی‌لند جعلی نام گرفته است، زیرا در آن شخصیت‌های تحت انحصار دیزنی‌لند به چشم می‌خورد، اما با دیزنی‌لند واقعی بسیار…