پارک امپراتوری کوتوله‌ها (Dwarf Empire)، کونمینگ (Kunming)، چین

 پارک امپراتوری کوتوله‌ها (Dwarf Empire)، کونمینگ (Kunming)، چین پارک امپراتوری کوتوله‌‌ها در بالای تپه‌ای در قسمت جنوبی چین قرار گرفته است و تقریبا می‌توان گفت تمامی افرادی که در این پارک مشغول به…

 پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن

 پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن پارک تفریحی شی‌ جینگ‌ شان، دیزنی‌لند جعلی نام گرفته است، زیرا در آن شخصیت‌های تحت انحصار دیزنی‌لند به چشم می‌خورد، اما با دیزنی‌لند واقعی بسیار…