پارک Crocosaurus Cove، داروین (Darwin)، استرالیا

 پارک Crocosaurus Cove، داروین (Darwin)، استرالیا

پارک

پارک کروکودیل کروکوساوروس کوو یک پارک تفریحی است که در عین عجیب بودن، بسیار پر‌هیجان و جذاب است. در این پارک بازدید‌کنندگان قادر خواهند بود با وارد شدن به قفس مرگ به زیر آب رفته و از نزدیک تمساح‌ها را مشاهده کنند.