پارک باغمیشه

پارک باغمیشه

پارک باغمیشه بزرگترین پارک شمال شرق تبریز است. این مجموعه برخوردار از امکانات تفریحی و فراغتی قابل ملاحظه‌ای برای مسافران و ساکنان شهر است. این پارک دو فاز بهره‌برداری شده دارد و امکاناتی همچون زمین‌های ورزشی، زمین‌های گل‌کاری شده و نیز فضاهای سبز از خصوصیات بارز این پارک است که سبب روانه شدن بسیاری از مردم برای گذران اوقات فراغتشان شده است. وجود پارک‌ها و بوستان‌ها در شهر تبریز در روزهای فصل گرم تابستان که هوای شهر تبریز خنک است سبب این شده است که مردمان بسیاری برای تفریح و لذت بردن از فضای سبز و امکانات آن روانه پارک‌های این شهر شوند. پارک باغمیشه نیز یکی از پارک های تبریز است که به دلیل وجود درختان و فضای سبز زیاد آن سبب خنکی و مطبوع بودن هوای آن در فصل تابستان شده است.

پارک های تبریز

این مجموعه برخوردار از یک شهربازی مدرن است که آن را در ردیف پنج شهربازی برتر شهر تبریز قرار داده است. محل این پارک در میدان فهمیده شهر تبریز است.