پارک مشروطه تبریز

 پارک مشروطه

پارک مشروطه از وسیع‌ترین پارک های تبریز محسوب ‌می‌شود که نقش قابل ملاحظه‌ای در تولید اکسیژن هوای شهر تبریز دارد. این پارک در سال 1380 مورد ساخت قرار گرفته است و از آن زمان جهت استفاده مسافران و گردشگران و نیز شهروندان تبریزی به بهره‌برداری رسیده است. مساحت این بوستان چیزی در حدود 20 هکتار است و از این نظر فضای بسیار زیادی را برای تفریح و تفرج برای مردم فراهم می‌سازد. در وسط این پارک حوض نسبتا بزرگی ساخته شده است که زیبایی ویژه‌ای را به این بوستان بزرگ می‌بخشد. مجسمه ستارخان قهرمان ملی خطه آذربایجان و بزرگ‌مرد انقلاب مشروطه نیز بر روی یک سکو در یکی از قسمت‌های پارک نصب شده است.

همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است این پارک به نام مشروطه است و یادآور مبارزات مردم غیور آذربایجان به رهبری ستارخان در به ثمر نشستن انقلاب مشروطه علیه حکومت مستبد قاجار است. که از این جهت این پارک به نوعی تداعی‌کننده خاطرات و اتفاقات دوران تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

پارک های تبریز

این پارک در بلوار مشروطه و در مجاورت پایانه مسافربری مرکزی شهر تبریز قرار گرفته است.