پارک حجاری‌های مینیاپولیس

پارک حجاری‌های مینیاپولیس، مینه‌سوتا، آمریکا

فضای معماری این پارک تنوعی از هنر و پیکر تراشی را تواما ارائه می‌دهد که البته دائما در حال تغییر و دگرگونی است. قاشق معروف که یک گیلاس روی نوک آن قرار گرفته در اصل یک پل می‌باشد. این گردشگاه تنها به عنوان یک مکان تفریحی مورد استفاده نبوده بلکه در کنار آن به طور بصری در مورد هنر شهری و معاصر به بازدیدکنندگان آموزش می‌دهد.

پارک حجاری‌های مینیاپولیس
پارک حجاری‌های مینیاپولیس