پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن

 پارک تفریحی شی‌جینگ‌شان (Shijingshan Amusement Park)، پکن

پارک

پارک تفریحی شی‌ جینگ‌ شان، دیزنی‌لند جعلی نام گرفته است، زیرا در آن شخصیت‌های تحت انحصار دیزنی‌لند به چشم می‌خورد، اما با دیزنی‌لند واقعی بسیار فاصله داشت. به همین دلیل مورد بازرسی قرار گرفت و در نهایت این شخصیت‌های معروف از آن حذف شد، اما دیگر شخصیت‌های کارتونی را در این پارک مشاهده خواهید کرد.