واندل پارک (Vondelpak)، آمستردام

 واندل پارک

 واندل پارک (Vondelpak)، آمستردام

 واندل پارک
واندل پارک

واندل پارک (Vondelpak)، آمستردام ، مشهورترین پارک آمستردام

واندل پارک (Vondelpak) ،مشهورترین پارک آمستردام، واقع در بخش های جنوبی، که هم مورد توجه سکنه شهر و هم گردشگران خارجی قرار دارد.