منطقه ی حفاظت شده ی هوانگلونگ | Huanglong

منطقه ی حفاظت شده ی هوانگلونگ | Huanglong

جدیدا به این منطقه منطقه ی افسانه ای روی زمین هم می گویند و واقعا یکی از باید های جاذبه های گردشگری چین است که هر بازدید کننده ای باید ببیند. آب های آبی روشن که در تالاب های کوچک در کنار هم قرار دارند. آن هم تا جایی که چشم کار می کند، منظره ای باور نکردنی را به وجود آورده است. اگر در فصل تابستان از این منطقه دیدن کردید، انتظار دیدن درختان سبز و زیبا که شکوفه کرده اند را هم در اطراف این حوضچه های کوچک داشته باشید.

منطقه ی حفاظت شده ی Huanglong
Huanglong