پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)

پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)، سائوپائولو

  بهترین پارک‌های جهان,زیباترین پارک‌های جهان

 پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)، سائوپائولو ، بزرگ‌ترین پارک شهر سائوپائولو

پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera) ،بزرگ‌ترین پارک شهر سائوپائولو که در سال 1954 افتتاح شده است. دریاچه های زیبا، معماری های تحسین برانگیز و فضای سرسبز همگی به شهرت این پارک افزوده اند.