پارک دنیای دیکنز (Dickens World)، انگلستان

 پارک دنیای دیکنز (Dickens World)، انگلستان

پارک دنیای دیکنز

این پارک تفریحی ۷۵ هزار متر مربعی با نام دنیای دیکنز بر اساس نوع زندگی چارلز دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسی که در قرن نوزدهم می‌زیسته، طراحی شده است؛ دورانی که شهر پر از گرسنگی، جرم و جنایت بود.