پارک دیگرلند (Diggerland)، انگلستان

 پارک دیگرلند (Diggerland)، انگلستان

پارک دیگرلند

نکته‌ای که باعث محبوبیت این پارک عجیب نزد کودکان و نوجوانان شده است، راندن ماشین‌آلات سنگین درون پارک است. البته ماشین‌آلاتی که در اختیار کودکان قرار می‌گیرد، در ابعاد کوچک و دارای ایمنی هستند. وسایل سرگرمی موجود در این پارک نیز به شکل ماشین‌الات سنگین است.